ENVIROSENSE

Med Envirosense får du muligheten til å bygge inn sensorer for:

Envirosense sensorer

  • PH

  • ORP (oksygenreduksjonspotensial)

  • DO-2 (oppløst oksygen)

  • Ledningsevne

  • Ekkolodd

  • GPS